Mgr. Daniel Procházka

Advokátní kancelář Olomouc

Advokátní kancelář:
Božetěchova 866/9, 779 00 Olomouc
Telefon: 602 730 921

 

 

V naší advokátní kanceláři působí zkušený tým právníků, kteří jsou připraveni být vám kdykoliv k dispozici. 

 

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti práva a advokacie. Jedná se zejména o právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní, správní, směnečné, insolvenční a exekuční. 

 

Právo je určitým způsobem uspořádaný soubor právních norem. 
Je určitým nástrojem moci, jeho úkolem je znormovat společnost

  • právní norma je daná, vychází ze zvykového práva, tradic, psaného práva, precedentálního práva ( když ne ten, tak ani ten), je tu vnější korekce na rozdíl od normy morální
  • pomůcka k tomu, aby lidé mohli žít v určité jistotě
  • soubor pravidel chování, vytvořený státem v urč. formě, a státem vynutitelný
  • spolu s morálkou řídí chod společnosti